Viata Sfantului Mathei (de Breshtena) Noul Marturisitor - TRADUCERE dupa articolul omolog al lui CONSTANTINE KOURIS din limba engleza de pe situl www.genuineorthodoxchurch.com

In jos

Viata Sfantului Mathei (de Breshtena) Noul Marturisitor - TRADUCERE dupa articolul omolog al lui CONSTANTINE KOURIS din limba engleza de pe situl www.genuineorthodoxchurch.com

Mesaj  Admin la data de Joi Noi 11, 2010 9:46 pm

Sursa: http://www.genuineorthodoxchurch.com/Life_of_Saint_Matthew_New_Confessor.htm

TEXT ORIGINAL:

THE LIFE OF SAINT MATTHEW THE NEW CONFESSOR (+1950)

-by Constantine Kouris

EARLY YEARS, CRETE-ALEXANDRIA-JERUSALEM

St. Matthew was born on March 1, 1861, in the village of Panethimon, (Kissamos, Chanea, island of Crete, Greece). His family were pious and God fearing Christians known for their strict adherence to the Orthodox faith. He was the tenth child born to Presbyter Haralambos Karpathakis, and Presbytera Kyriaki. He was baptized by his father, Presbyter Haralambos and given the name George, after St. George the Great-martyr. When George reached the age of 12, his father reposed in the Lord. George‟s older brother Constantine had followed in their father‟s footsteps and had been ordained a Priest. After the repose of his father, George at the tender age of 12, approached his brother Presbyter Constantine and his mother the widowed Presbytera Kyriaki and received their blessings to enter the nearby Monastery of Chrysopigi in Chanea. George was received into the monastery in October of 1872 by the Abbot Archimandrite Kallinikos. George was then shortly thereafter tonsured a Reader, and was also given a blessing to serve as an acolyte. George‟s hunger for ecclesiastical and spiritual knowledge was nourished as he studied at the monasteries library. Under Father Kallinikos‟s tutelage, George studied among many other things, the writings of the Holy Fathers, the Typicon of the Orthodox Church, and the Holy Scriptures. George, who had a beautiful voice, also studied Byzantine Music, and also excelled in the holy art of Iconography.

During that time, the island of Crete was under Turkish occupation. George could therefore not pursue his secular education as the Turks had forbidden the Greek population from receiving any education. So in 1876, after spending 4 years at the monastery, George received a blessing from the Abbot Kallinikos to travel to Alexandria (Egypt), to live with a relative so as to complete his High School education. While attending High School he also worked at a pharmacy which his aforementioned relative owned. Through hard work and determination, he graduated from High School at the top his class. While in Alexandria, he had become acquainted with a group of pious Greek Orthodox laity who were planning a pilgrimage to Jerusalem to celebrate Pascha at the Holy Sepulchre, therefore he decided to join them.
In 1880, George along with the group of Holy Land Pilgrims arrived in Jerusalem the day before Pascha. He travelled throughout the Holy Land tracing the footsteps of our Lord and Saviour Jesus Christ, while also venerating the Holy Places throughout the region. George then proceeded to the Offices of the Patriarch of Jerusalem, Hierotheos, so as to receive his blessing. Patriarch Hierotheos, being a holy and clairvoyant man, sensed a unique and divine gift within George. After discussing several theological topics, Patriarch Hierotheos proceeded to successfully convince George to stay and study in the Holy Land at the prestigious Holy Cross Theological School. The curriculum at Holy Cross School was an extremely strenuous one. Over a course of five years, studies included the mastering of the Old and New Testaments, Ancient Church History, Patrologeia, Biblical Archaeology, Philosophy, Dogmatics, Apologetics, Canon Law, Civil History, Mathematics, Botany, Languages (Greek, Latin, Russian, Arabic, and French) among many other subjects. George always answered in complete humility showing great reverence when the things of God were discussed. Through his humility, work ethic and love of God, his fellow students and teachers alike came to greatly admire and respect him. In this School George had as co-students Meletios Metaxakis (an Ecumenist, at first Metropolitan of Kition, then Metropolitan of Athens and Patriarch of Constantinople and finally Patriarch of Alexandria) and Chrysostomos Papadopoulos (the Metropolitan of Athens who changed the Orthodox Calendar in 1924). In 1885, George graduated from the Holy Cross Theological School with top honours, and was ordained a Hierodeacon by the Patriarch Nicodemos of Jerusalem, at the Church of the Resurrection of Christ where George continued to serve for another year.

TRADUCERE:

PRIMII ANI, CRETA-ALEXANDRIA-IERUSALIM

Sfantul Matei s-a nascut pe 1 martie 1861, în satul Panethimon, (Kissamos, Chanea, insula Creta, Grecia). Membrii familiei lui erau creştini evlavioşi şi cu frica de Dumnezeu, cunoscuti pentru respectarea strictă a credinţei ortodoxe. El a fost al zecelea copil născut al Preotului Haralambie Karpathakis, şi Preotesei Kyriaki. El a fost botezat de către tatăl său, Preotul Haralambie şi cu numele de Gheorghe, după Sf. Mare Mucenic Gheorghe . Când Gheorghe a ajuns la vârsta de 12 ani, tatăl său a adormit în Domnul. Fratele mai mare al lui Gheorghe , Constantin, a urmat în tatăl lui, şi a fost hirotonit preot. După adormirea tatălui său, Gheorghe, la frageda varsta de 12 ani, a cerut şi a primit binecuvântarea de a intra în apropiere de Mănăstirea Chrysopigi în Chanea de la fratele său Preotul Constantin şi mama sa văduvă Preoteasa Kyriaki. Gheorghe a fost primit în mănăstire în luna octombrie din 1872 de către Parintele Staret, Arhimandritul Kallinikos. Gheorghe a fost apoi tuns scurt timp după aceea ca si citet, şi i-a fost data, de asemenea, o binecuvântare pentru a servi ca ucenic Parintelui Staret. Setea lui Gheorghe de cunoştinţe ecleziastice şi spirituale a fost satisfacută prin studiu la biblioteca manastiri. Sub indrumarea Arhimandritului Kallinikos, Gheorghe a studiat, printre multe alte lucruri, scrierile Sfintilor Parinti, tipicul bisericesc al Bisericii Ortodoxe, şi Sfintele Scripturi. Gheorghe, care avea o voce frumoasă, a studiat, de asemenea, muzică bizantină, şi, de asemenea, a excelat în arta sfânta a iconografiei. În acest timp, insula Creta era sub ocupaţie turcească. George nu ar putea să-si desavarseasca, prin urmare, educaţia, caci turcii au interzis populaţiei greceşti primirea oricarei forme de educaţie. Deci, în 1876, după ce a petrecut patru ani la mănăstire, Gheorghe a primit o binecuvântare de la Staretul Kallinikos să călătorească la Alexandria (Egipt), să locuiasca la o ruda pentru a-si finaliza studiile liceale. În timp ce participa la cursurile liceului, de asemenea, el a lucrat la o farmacie. Prin munca grea şi determinare, el a absolvit liceul în partea de sus a clasei. În timp , în Alexandria, el a facut cunoştinţă cu un grup de evlavioşi laici ortodocşi greci, care au fost planificat un pelerinaj la Ierusalim pentru a sarbatori Pastele la Sfântul Mormânt. Prin urmare, el a decis să li se alăture. În 1880, George impreuna cu grupul de pelerine greci Pelerinii au ajuns in Tara Sfanta la Ierusalim cu o zi inainte Paşti. El a călătorit în toată Ţara Sfântă pe urmele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în timp ce, de asemenea, venerarea Locurile Sfinte în întreaga regiune. Gheorghe a dorit sa intre in audienta la patriarhul Ierusalimului, Hierotheos, astfel încât să primească binecuvântarea lui, care, fiind un om sfânt şi clarvăzător, a simţit ceva unic şi divin în persoana lui Gheorghe. După discutarea mai multor teme teologice, Patriarhul Hierotheos i-a promis pentru a-l convinge cu success pe Gheorghe să rămână şi să studieze în Ţara Sfântă,ca va putea sa-si urmeze studiile la prestigiosa Şcoala Teologică Sfânta Cruce. Programa de studii de la Scoala Sfanta Cruce a fost una extrem de obositoare. Dupa cinci ani de studii ce au inclus stăpânirea materiilorVechiului şi Noului Testament, Istoria Bisericii antice, Patrologia, Arheologie biblică, Filosofie, Dogmatica, Apologetica, Legea Canonica, Istoria civila, Matematică, Botanică, limbi (greacă, latină, rusă , arabă, franceză şi engleză), printre multe altele, Gheorghe întotdeauna a răspuns in duhul evlaviei si al umilinţei complete arătând respect mare atunci când lucrurile lui Dumnezeu au fost discutate. Prin smerenia sa, dragostea de muncă etica şi a lui Dumnezeu, colegii şi profesorii sai deopotrivă i-au aratat foarte multa admiratie şi respect. În acest timp Gheorghe l-a avut în calitate de coleg de studii pe Meletie Metaxakis (un ecumenist si primul Mitropolit al Kitionului, apoi Mitropolitul de Atena şi Patriarh al Constantinopolului şi, în final Patriarh al Alexandriei) şi Hrisostom Papadopoulos (Mitropolitul de Atena, care a schimbat calendarul ortodox în 1924 ). În 1885, Gheorghe a absolvit Şcoala Teologică Sfânta Cruce printre primii, şi a fost hirotonit ierodiacon de către Patriarhul de Ierusalim, Nicodim, la Biserica Învierii lui Hristos, în conditiile în care Gheorghe a continuat să servească pentru încă un an.

TEXT ORIGINAL:

ON MOUNT ATHOS

George‟s spiritual life flourished, but he was bothered by the hectic life in Jerusalem. He wished to crucify himself to the world, engulf himself in constant prayer and partake of the hermitage of monastic life. George therefore received a blessing from the Patriarch of Jerusalem to go to Mount Athos. On April 30, 1886 George left for the Holy Mountain via sea travel. From the moment he stepped foot on the boat bound for the Holy Mountain, he submerged himself into a sea of calmness through prayer in anticipation of his arrival. Upon arriving on the Holy Mountain, he travelled to St. Anna‟s Skete, where he began his life on the Holy Mountain under obedience of the Holy Elder Nectarios.
Under Elder Nectarios watchful eye George excelled in all the aspects of ascetism. His spiritual brothers marvelled at the accomplishments of George, and were all drawn to his holiness. Elder Nectarios acknowledging the spiritual gifts of George wished to bestow upon him the then extremely rare honour of tonsuring him a Great-Schema monk. Therefore on September 26, 1886 he was tonsured and renamed Matthew. This rare and holy honour strengthened Ft. Matthew in the spiritual arena as he delved into the rich beauties of monasticism, perfecting the art of intense fasting and unceasing mental prayer. He kept himself continually busy, if not with prayer, then with manual labour.
After 7 years on the Holy Mountain, the monastic community of St. Anna‟s Skete along with Elder Nectarios insisted on the ordination of Ft. Matthew to the rank of Hieromonk. Therefore on July 26, 1893, Elder Necatrios and Ft. Matthew travelled to the Holy Monastery of St. Gregory, where he Matthew was ordained a Hieromonk.
Ft. Matthew possessed nothing that might offer any bodily comfort. His cell also was a reflection of his deep love of monasticism, bereft of any comforts. Only out of necessity would he eat, and even then exercising extreme self control. He began composing ecclesiastical poetry which would inspire and bring tears to its readers. Ft. Matthew was beside himself in a state of ecstasy, shedding tears of compunction, while marvelling at the great mercy and love of God towards man. It is during this time that he became the spiritual father and confessor of the Holy Monastery of Simonopetra, the Great Lavra of St. Athanasios the Athonite and the Holy Skete of Kavsokalivia. His fame began to spread throughout all of the Holy Mountain and Greece, his family of spiritual children continued to grow. Hundreds upon hundreds of people, clergy, monks and laymen alike would travel to see Fr. Matthew or write to him to receive his spiritual pearls of wisdom. It is during this time that those who knew him began calling him “the Holy Father” (in Greek "Agios Pateras").
Ft. Matthew laboured intensively and faithfully in the mystical vineyard of Christ. His labours were done with the utmost humility all the while glorifying and thanking God. Ft. Matthew became an elected vessel of Divine Grace, living as a flesh bearing Angel, and a treasury of Divine knowledge, love and humility. He toiled in his ascetic labours in such a way so as to not make others envious of him, but instead inspired them to reach for the spiritual heavens. His all-night vigils, continual prayer, and unceasing tears, were a great spiritual inspiration to all, and were only exceeded by his incredible humility. Ft. Matthew had completely submerged himself into the monastic angelic life, partaking of all of the spiritual fruits which the Holy
Mountain offered. As a soldier is trained for battle, the same way Ft. Matthew trained himself through the mercy of God, to be a spiritual soldier for Christ.


TRADUCERE:

LA MUNTELE ATHOS

Gheorghe a fost deranjat de viaţa agitată din Ierusalim. El a dorit să se răstignesca în lume, petrecea el însuşi în rugăciune constantă şi lua parte la viaţa monahală a schitului . Gheorghe a primit, prin urmare, o binecuvântare de la Patriarhul de Ierusalim pentru a merge la Muntele Athos. La data de 30 aprilie 1886 Gheorghe s-a imbarcat pe un vapor cu destinatia Sfantul Munte Athos. Din momentul in cares-a imbarcat catre Sfântul Munte, el s-a cufundat într-o mare de calm, prin rugăciune în aşteptarea sosirii lui. La sosirea pe Sfântul Munte, el a călătorit la schitul Sf. Anna ", unde si-a început viaţa monahala pe Sfântul Munte sub ascultarea mai marelui schitului, Sfântului Nectarie . Sub ochiul vigilent al Sfantului Nectarie, Gheorghe excelat în toate aspectele legate de ascetism. Fraţii lui spirituali se minunau la realizările lui Gheorghe, şi au fost cu toţii atraşi de sfinţenia lui. Staretul Nectarie recunoscând darurile spirituale ale lui Gheorghe a dorit să reverse asupra lui onoarea de atunci extrem de rara de a-l tuned pe el drept călugăr de Mare-Schima.
Prin urmare, pe 26 septembrie 1886 a fost tuns şi numit Matei. Această onoare rara şi sfânta l-a intarit pe Parintele Matei în arena spiritual, el adancindu-se în frumuseţile bogate ale monahismului, traind in post intens şi rugăciune mintala neîncetată. El s-a ţinut in continuu ocupat, dacă nu cu rugăciune, atunci cu munca manuală. După 7 ani în Sfântul Munte, comunitatea monahală a Schitului Sf. Anna impreuna cu Batranul Nectarie au insistat asupra hirotoniei Parintelui Matei in treapta de ieromonah. Prin urmare, pe 26 iulie 1893, Staretul Nectarie şi Parintele Matei au călătorit la Sfanta Manastire a Sf. Grigorie, unde Parintele Matei a fost hirotonit ieromonah. Parintele Matei nu poseda nimic care ar fi putut oferi orice confort fizic, trupesc. Chilia sa a fost, de asemenea, o reflectare a iubirii sale profunde asupra monahismului, lipsit de orice confort. Numai din necesitate, el mânca, şi apoi exercita un control sever de sine. El a început să compună poezie ecleziastica care inspira şi aducea lacrimi pentru cititorii sai. Parintele Matei a fost permanent într-o stare de extaz duhovnicesc, vărsa lacrimi de multumire minunându la marea milă şi dragoste a lui Dumnezeu faţă de om. In acest timp, el a devenit parinte spiritual şi duhovnic al Sfintei Mănăstiri Simonos Petras, Lavra Mare a Sf. Atanasie Athonitul şi Sfântului Schit Kavsokalivia. Faima sa a început să se răspândească în toate partile Sfântului Munte şi Grecia, familia lui de copii spirituali a continuat să crească. Sute şi sute de oameni, clerici, călugări şi laici, călătoreau pentru a-l vedea pe Parintele Matei sau ii scriau pentru a primi perle de înţelepciune din bogata sa comoara spirituala. In acest timp cei care l-au cunoscut au început sa-l numeasca "Sfântul Părinte" (în limba greacă "Agios Pateras"). Parintele Matei a lucrat intens şi cu fidelitate în podgoria mistica a lui Hristos. Muncile lui au fost facute cu cea mai mare umilinţă în tot acest timp slăvind şi mulţumind lui Dumnezeu. Parintele Matei a devenit un vas ales al harului divin, un Inger cu trup din carne, şi un tezaur de cunoştinţe divine, iubire şi smerenie. El a trudit la muncile sale ascetice în aşa fel încât sa nu-i faca pe altii invidiosi asupra lui, ci i-a inspirat pentru a ajunge in Raiul spiritual. Privegherile sale de toată noaptea, rugăciunea continuă, neîncetată şi lacrimile au fost toate de o inspiraţie spirituală profunda, şi au fost depăşite numai de catre smerenia sa incredibila. Parintele Matei a fost el însuşi complet scufundat în viaţa monahală ingereasca, împărtăşirea de toate roadele spirituale pe care Sfântul Munte le oferea. Precum un soldat este instruit pentru luptă, acelaşi mod, Parintele Matei însuşi a fost instruit prin mila lui Dumnezeu, să fie un soldat credincios pentru Hristos.
(VA URMA)

Admin
Admin

Mesaje : 28
Data de înscriere : 05/03/2010

Vezi profilul utilizatorului http://orthodox-traditional.wikiforum.ro

Sus In jos

Viata Sfantului Mathei (de Breshtena) Noul Marturisitor - TRADUCERE dupa articolul omolog al lui CONSTANTINE KOURIS din limba engleza de pe situl www.genuineorthodoxchurch.com

Mesaj  Admin la data de Sam Noi 13, 2010 2:17 pm

TEXT ORIGINAL:

A PREACHER THROUGHOUT GREECE

Several Orthodox communities throughout Greece petitioned the Sacred Community of Mount Athos for spiritual help. The Sacred Community of Mount Athos therefore elected and blessed their most prized spiritual athlete, Hieromonk Matthew to travel throughout Greece to preach the Divine Word. In 1910, Ft. Matthew made an open krisis to Prince Constantine (later King Constantine I), for his marriage to the non Orthodox German Princess Sophia. For this reason he was exiled to the Peloponnesus region of Greece.
St. Matthew arrived in Nafplion (a town in Peloponnese, first capital of Greece) on the feast of the Sunday of All-Saints. Upon his arrival, he served an all night vigil, in a remote church dedicated to St. John the Baptist. To this day there are 2 icons at this church which he had painted. They are the icons of the Holy Napkin and the Evangelist Matthew, many still travel great distances to venerate these holy icons, which are signed „Hieromonk Matthew, Athonite, 1910‟. While in Nafplion, Ft. Matthew made his residence at the Holy Monastery of the Life Giving Spring (in Greek "Agia Moni"). Using this as his spiritual base, he travelled the Peloponnese region spreading the word of God, confessing the people, and renewing their faith, while occasionally returning to the Monastery to replenish his strength through intense prayer and fasting. It is during this time that Ft. Matthew became the spiritual father and confessor of the historic Pantanassa Convent in Mystra (the Byzantine capital of the Peloponnese Despotat in 14th c.). That period the monastery was under Abbess Paisia Giatrakos (+ 1945).
Saint Matthew in
As the fame of Ft. Matthew spread through the region, more and more people would descend on the Monastery of the Life Giving Spring to partake of the all-night Vigils he served. Many would travel for great distances to be confessed by and communed by the hand of “the Holy Father”. He was a great lighthouse at a time spiritual darkness that inspired many to live a life pleasing to God. Ft. Matthew had a deep connection to the people of the region, as well as a great love for the area itself; this is why he had wanted to establish a monastery in the region, but to due to various circumstances to no avail. The generation in that region that partook of the holiness of Ft. Matthew never forgot his face, and considered his stay to be a blessing from God.


TRADUCERE:


PREDICATOR PRIN GRECIA

Mai multe comunităţi ortodoxe din Grecia au cerut ajutor de la Sfantul Munte Athos. Sfanta Chinovie/Comunitate a Muntelui Athos, prin urmare, a ales pe binecuvântatul sau atlet spiritual cel mai de pret, ieromonahul Matei, să călătorească în Grecia si să predice Cuvântul lui Dumnezeu. În 1910, Ft. Matei l-a mustrrat in mod public pe printul Constantin (mai târziu regele Constantin I), pentru căsătoria sa cu neortodoxea (protestanta) prinţesa germana Sophia. Din acest motiv el a fost exilat in Peninsula Peloponez din Grecia. Sfantul Matei a ajuns în Nafplion (un oraş în Peloponez, prima capitala a Greciei), de sărbătoarea Duminicii Tuturor Sfinţilor-. La sosirea sa, el a servit o veghe toată noaptea, într-o biserică retrasa, dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru această sarbatoare, există la această biserică două icoane pictate de Sfantul Matei. Ele sunt icoane sfinte ale (Holy Napkin) şi Sfantului Evanghelist Matei, pentru care multi călătoresc încă pe distanţe mari pentru a venera aceste sfinte icoane, care sunt semnate "Ieromonah Matei, athonit, 1910". În acest timp în Nafplion, Parintele Matei si-a ridicat reşedinţa la Sfanta Manastire inchinata Izvorului Tamaduirilor al Maicii Domnului (în limba greacă "Agia Moni"). De la resedinta sa, el a călătorit în regiunea Peloponez răspândind cuvântul lui Dumnezeu, mărturisind oamenii, şi reîmprospatand credinţa lor, în timp ce ocazional revenea la Manastire pentru a reimprospata spiritual puterea lui, prin rugăciune şi post intens. Toate acestea se intamplau in vreme ce Parintele Matei a devenit tatăl spiritual şi duhovnic la istorica Manastire Pantanassa în Mystra (capitala bizantină a Despotat Peloponez în secolul 14). In această perioadă stareta manastirii a fost Paisia Giatrakos (+ 1945).
Pe masura ce faima Parintelui Matei s-a răspândit prin regiune, tot mai mulţi oameni erau dornici sa coboaeî la Sfanta Mănăstire a Izvorului Tamaduirilor pentru a participa la privegherile sale de toată noaptea. Mulţi isi exprimau dorinta sa călătoreasca de la mari distante pentru a se marturisi şi a se impartasi prin mâna "Sfântului Părinte". El a fost un mare far spiritual in vremuri de intunecare spirituala si de slabire a credintei inspirand pe multi pentru a trăi o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu. Parintele Matei a avut o legătură spirituala puternica cu oamenii locului, precum şi o mare iubire pentru aceasta regiune, de aceea el a vrut să ridice o mănăstire aici, dar ca urmare a unor variate motive intentia sa nu s-a putut concretiza. Cei care au trait in acea vreme in aceste locuri s-au impartasit din sfinţenia Parintelui Matei si nu au uitat niciodată chipul lui, considerand şederea sa aici ca o binecuvântare de la Dumnezeu.

Admin
Admin

Mesaje : 28
Data de înscriere : 05/03/2010

Vezi profilul utilizatorului http://orthodox-traditional.wikiforum.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum